office@cslireland.ie | 065 6845510
  • Baile

Ceannairí Nuacheaptha

Is clár de chuid PDST do cheannairí nuacheaptha sna bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna atá in Misneach. I mbliana cuirfear Meantóir de chuid CSL ar fáil do gach príomhoide a dhéanfaidh freastal ar an gClár Misneach.


Beidh Misneach 1 Iar-bhunoideachais ar siúl ar an 14 agus 15 Lúnasa 2017.

Beidh Misneach 1 Bunoideachais ar siúl ar an 22 agus 23 Lúnasa 2017.

 

Chun cur isteach ar Misneach 2017/2018 teígh go dtí an rannóg Leadership ar www.pdst.ie