Lárionad Ceannaireachta Scoile (CSL)

 • Cé hiad CSL?

  Cé hiad CSL?

  Léiríonn an cinneadh Lárionad Ceannaireachta Scoile (CSL) a bhunú ar bhonn comhpháirtíochta, idir Líonra Phríomhoidí Bunscoile na hÉireann (IPPN), Cumann Náisiúnta na bPríomhoidí agus na Leas-Phríomhoidí (NAPD) agus an Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS), treo nua agus deis ar leith chun leanúntas comhtháite i bhforbairt ghairmiúil do cheannairí scoile a fhorbairt.

  Is é an cuspóir comhroinnte go ndéanfaí ionad barr feabhais le haghaidh ceannaireachta scoile agus an príomhsholáthraí tacaíochta den Ionad. Beidh freagracht ar an CSL trasna raon na forbartha ceannaireachta, ó thraenáil réamhcheaptha go hionduchtú príomhoidí nuacheaptha go forbairt ghairmiúil leanúnach ar feadh ghairmréime an cheannaire. Tabharfaidh an tIonad comhairle don ROS maidir le beartas sa réimse seo. Le linn na chéad chéime, cuirfidh an tIonad béim ar leith ar riachtanais phríomhoidí nuacheaptha agus phríomhoidí bunaithe a bhfuil deacrachtaí gairmiúla acu agus/nó a bhfuil cúrsaí dúshlánacha ag teacht rompu.

  Feidhmeanna agus Cuspóirí

  Beidh an CSL
  • ina cheannródaí agus tabharfaidh sé comhairle agus taca maidir le creat straitéiseach i gcomhair leanúntas ceannaireachta a fhorbairt do scoileanna
  • ina cheannródaí agus tabharfaidh sé taca do chláir cheannaireachta ghairmiúla i gcomhair bunscoileanna agus iar- bhunscoileanna agus déanfaidh sé comhordú orthu
  • ina cheannródaí agus déanfaidh sé clár píolótach san fhorbairt cheannaireachta i gcomhair príomhoidí nuacheaptha a bhainistiú chomh maith le seirbhís chóitseála do phríomhoidí atá ag feidhmiú faoi láthair a bhfuil deacrachtaí gairmiúla acu agus/nó cúrsaí dúshlánacha ag teacht rompu.
  • ina thaca ag dearadh, forbairt agus soláthar na Forbartha Gairmiúla Leanúnaí (FGL) ar ardchaighdeán do cheannairí agus cur chuige nuálach atá cruthaithe a bheith rathúil á úsáid
  • ag dul i mbun cultúr rannpháirtíochta san FGL a chothú i measc ceannairí scoile
  • ag cinntiú comhtháthú agus comhsheasmhacht sna cláir éagsúla
  • ag cinntiú go gcloítear le caighdeáin an ROS maidir le ceannaireacht scoile agus le creat FGL na Comhairle Múinteoireachta nuair a bheidh sé ar fáil agus más cuí dó
  • ag ceapadh creata maidir le rathú caighdeán i dtaca le soláthar a dhéanamh don fhorbairt ghairmiúil cheannaireachta
  • ag obair i gcomhar le IPPN, NAPD, an ROS agus a seirbhísí tacaíochta, líonraí scoileanna agus páirtithe agus soláthraithe eile oideachais mar is cuí

  Fad Ama

  Bunaíodh an tIonad ar feadh tréimhse tosaigh 3 bliana, agus ina dhiaidh sin déanfaidh an Grúpa Stiúrtha a ról agus a chuspóir a athbhreithniú.
 • Feidhmeanna agus Cuspóirí

  Feidhmeanna agus Cuspóirí

  Beidh an CSL o ina cheannródaí agus tabharfaidh sé comhairle agus taca maidir le creat straitéiseach i gcomhair leanúntas ceannaireachta a fhorbairt do scoileanna o ina cheannródaí agus tabharfaidh sé taca do chláir cheannaireachta ghairmiúla i gcomhair bunscoileanna agus iar- bhunscoileanna agus déanfaidh sé comhordú orthu o ina cheannródaí agus déanfaidh sé clár píolótach san fhorbairt cheannaireachta i gcomhair príomhoidí nuacheaptha a bhainistiú chomh maith le seirbhís chóitseála do phríomhoidí atá ag feidhmiú faoi láthair a bhfuil deacrachtaí gairmiúla acu agus/nó cúrsaí dúshlánacha ag teacht rompu. o ina thaca ag dearadh, forbairt agus soláthar na Forbartha Gairmiúla Leanúnaí (FGL) ar ardchaighdeán do cheannairí agus cur chuige nuálach atá cruthaithe a bheith rathúil á úsáid o ag dul i mbun cultúr rannpháirtíochta san FGL a chothú i measc ceannairí scoile o ag cinntiú comhtháthú agus comhsheasmhacht sna cláir éagsúla o ag cinntiú go gcloítear le caighdeáin an ROS maidir le ceannaireacht scoile agus le creat FGL na Comhairle Múinteoireachta nuair a bheidh sé ar fáil agus más cuí dó o ag ceapadh creata maidir le rathú caighdeán i dtaca le soláthar a dhéanamh don fhorbairt ghairmiúil cheannaireachta o ag obair i gcomhar le IPPN, NAPD, an ROS agus a seirbhísí tacaíochta, líonraí scoileanna agus páirtithe agus soláthraithe eile oideachais mar is cuí
 • Our Partners and our Steering Committee

  Our Partners and our Steering Committee

  A Steering Group (SG) which is representative of all the partners IPPN, NAPD and DES sets priorities, provides direction, support for the Centre and its Director. The role of the SG is to oversee the work of the Centre for School Leadership in the development of a coherent continuum of professional development for school leaders commencing with pre appointment training through to induction of newly appointed principals to continuous professional development throughout the leader’s career.

  The responsibilities of the Steering Group include:

  • Setting priorities and providing direction and support for the Centre and its Director.
  • Approving and monitoring the Centre’s programme of work annually in line with identified
  • Suggesting amendments where appropriate
  • Approving the budget for the Centre’s programme of work annually.
  • Administrative support for the SG is provided by Clare Education Centre
 • The Team

  Bio Image

  Anna Mai

  Anna Mai

  Bio Image

  Mary Nihill

   

  Mary Nihill

  Bio Image

  Máire Ní Bhróithe

   

  Máire Ní Bhróithe


  Biography

  Anna Mai is originally from Ballymahon in Co. Longford. After graduating from St. Patrick’s College in Drumcondra in 1987, she taught in St. Patrick’s Loreto Primary School in Bray. On moving to Monaghan in 1992, Anna Mai taught in St. Patrick’s National School, Clara, in North Monaghan and in Scoil Mhuire, Gransha, Clones from 1994-2000. She became the Teaching Principal of Scoil Mhuire, Magherarney, Smithborough in 2000 where she remained until becoming Administrative Principal of St. Louis GNS in Monaghan town in 2008. Dedicated to the value of continuous learning, Anna Mai completed a Masters in Educational Management in 2009 with the University of Ulster and has been a part-time facilitator with the Professional Development Service for Teachers (PDST) since 2006. She became a member of the Irish Primary Principals’ Network (IPPN) Board of Directors in 2009. Her responsibilities on the board lie in the areas of principal advice, CPD, resource and policy development, supports for Teaching Principals and School Self Evaluation. More recently she has sat on the management committee of Partnership Schools, a joint initiative between IPPN and the National Parents’ Council. Anna Mai was appointed as Deputy Director Primary of the Centre for School Leadership in May of this year.

  Biography

  Mary is seconded from her role as Principal of Calasanctius College Oranmore Galway. Mary started her career in education as a Science & Maths teacher. She was appointed Principal in St. Paul’s Secondary School Oughterard in 1993. In 2005 she was seconded as Assistant National Coordination to the Leadership Development for Schools (LDS) team and coordinated programmes such as Misneach-the programme for newly appointed Principals and Forbairt –a development programme for established Principals and Deputy Principals. She was also involved in the production of an updated profile of school leadership in Ireland. Mary was elected as President of The National Association of Principals and Deputy Principals in October 2014.

  Biography

  Máire Ni Bhróithe is the new Deputy Director in the Centre for School Leadership. She has direct responsibility for the post primary sector. Máire was educated by the Loreto order, is a graduate of UCD and taught Gaeilge and Maths in schools in Bray Co. Wicklow, Carrickmacross Co. Monaghan and Leixlip Co. Kildare from 1981 onwards. She was appointed the first Deputy Principal of St Peter’s College, Dunboyne Co. Meath in 1995. She moved to Castlecomer Community School as Principal in 2002 and moved again in 2005 to become the founding Principal of Ratoath College in Co. Meath. In 2013 she became the Education and Leadership Officer of Louth Meath Education and Training Board. She is the chairperson of the board of management of the newly established Ballymackenny College in Drogheda, Co. Louth. Máire has experience working in all three sectors at post primary level.